ศัพท์หุ้นควรรู้ ฉบับ SBITO vol 4

กลับมาพบกับสตางค์คุงกันอีกครั้ง วันนี้ผมกลับมาพร้อมคำศัพท์ในแวดวงการลงทุนที่น่าสนใจเช่นเคย เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ และช่วยให้เพื่อนๆ เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและเก็งกำไรในตลาดกันมากขึ้นนะครับ มาเริ่มกันเลย!

หุ้น Turn around
เป็นลักษณะของหุ้นที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำ โดยเราอาจจะสังเกตได้จากผลประกอบการที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ หรืออาจจะถึงขั้นขาดทุน ในช่วงก่อนหน้านี้ รวมไปถึงราคาหุ้นที่ลดต่ำลงเรื่อยๆ จนเป็น ขาลงอย่างชัดเจน แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวกลับเข้ามา ซึ่งเป็นช่วงที่เราเรียกว่า ‘Turn around’ โดยสิ่งที่สังเกตเห็นได้คือ ผลประกอบการที่เริ่มกลับมาดีขึ้น ราคาหุ้นที่เริ่มวกกลับมาอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยทั่วไปแล้วเรามักจะพบหุ้น Turn around ได้ง่ายในกลุ่มหุ้นวัฏรจักร (Cyclical) หรือหุ้นที่กำลังออกจากธุรกิจเดิมที่แย่ ไปสู่ธุรกิจใหม่

ตลาดหมี และ ตลาดกระทิง
‘หมี’ และ ‘กระทิง’ เป็นสัตว์ 2 ชนิดที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นมานานแล้ว โดย ‘ตลาดหมี’ อิงจากลักษณะของการตะปบลงของหมี ซึ่งหมายถึงภาวะที่ตลาดหุ้นกำลังเป็นขาลง หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหุ้นจะลดต่ำลงไปเรื่อยๆ กลับกันคือ ‘ตลาดกระทิง’ อิงจากลักษณะของกระทิงที่มักจะขวิดเขาขึ้น หมายถึงภาวะที่ตลาดหุ้นกำลังพุ่งขึ้นไป ทำให้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

เล่นรอบ
เป็นคำที่ใช้เรียกลักษณะหนึ่งของการเก็งกำไร เพื่อหวังส่วนต่างของราคาหุ้น โดยการเล่นรอบนี้อาจจะเป็นรอบสั้นหรือรอบยาว ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด รวมถึงเป้าหมายของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งการเล่นรอบนี้โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดเป้าหมายของการขายทำกำไร และจุดตัดขาดทุนไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าซื้อ โดยการคัดเลือกหุ้นและตัดสินใจลงทุนนี้อาจจะเป็นได้ทั้ง Technical และ Fundamental 

สำหรับสาย Technical มักจะใช้ indicators และ price action ต่างๆ ในการจับจังหวะ ซื้อ และ ขาย ส่วนสาย Fundamental มักจะพิจารณาจากแนวโน้มผลการดำเนินงาน และปัจจัยต่างๆ เฉพาะตัวที่เข้ามากระทบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

หมดรอบ
มักจะใช้อธิบายถึงการที่หุ้นนั้นๆ เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน หลังจากนั้นราคาหุ้นเริ่มแกว่งตัวออกข้างหรือกลับทิศ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนในเบื้องต้นว่าหุ้นนั้นๆ ‘หมดรอบ’ แล้ว นอกจากนี้ สัญญาณของการหมดรอบนั้น อาจจะพิจารณาจากตัวบ่งชี้อื่นๆ ประกอบได้ด้วย เช่น ตัวบ่งชี้ (indicators) ที่ใช้ประกอบในกราฟราคา, ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในรูปแบบต่างๆ (Price actions), การขายหุ้นของกองทุนหรือนักลงทุนรายใหญ่ในจำนวนมาก หรือผลประกอบการที่ลดต่ำลงหลังจากเติบโตมาต่อเนื่อง เป็นต้น

ถอน bid/offer
เป็นลักษณะของการกระทำกับ volume (ปริมาณ) ของ bid (เสนอซื้อ) และ offer (เสนอขาย) โดยปกติแล้วเราจะเห็นปริมาณเสนอซื้อและขายแสดงให้เห็นอยู่ในแต่ละระดับราคาที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน บางครั้งที่เราอาจจะเห็น bid หรือ offer ในปริมาณมาก ณ ระดับราคาใดราคาหนึ่ง อาจจะไม่ได้หมายความว่ามีคนต้องการซื้อหรือขาย ณ ระดับนั้นมากเสมอไป เมื่อตลาดเหวี่ยงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คนที่ตั้ง bid หรือ offer ไว้ ก็มีโอกาสจะเปลี่ยนความคิดและ ‘ถอน bid offer’ ออกไปได้เช่นกัน